สื่อสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ

สื่อสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ

  • ขนาดรูปเล่ม 21x29.5 cm. A4(+-3)
  • ปกพิมพ์ระบบออฟเซ็ท 4 สี หน้า-หลัง 
  • เนื้อในพิมพ์ 1 สี 
  • เข้าเล่ม ไสกาว
฿250
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 90,457