การเรียนรู้หนังสือไทย (4สี)

การเรียนรู้หนังสือไทย (4สี)

  • ขนาดรูปเล่ม 18.5x26 cm. B5(+-3)
  • ปกพิมพ์ระบบออฟเซ็ท 4 สี หน้า-หลัง 
  • เนื้อในพิมพ์ 4 สี 
  • เข้าเล่ม ไสกาว พิมพ์ 4 สี 

 

฿340
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 90,458