สมุดบันทึกการอ่าน

สมุดบันทึกการอ่าน

  • ขนาดรูปเล่ม 14.5x21 cm. (A5) 
  • ปกพิมพ์ระบบออฟเซ็ท 4 สี หน้า-หลัง
  • เนื้อในพิมพ์  1 สี
  • เข้าเล่มเย้บมุงหลังคา
฿50
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 90,459