คู่มือนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา

  • ขนาดรูปเล่ม 18.5x26 cm. 
  • ปกพิมพ์ระบบออฟเซ็ท 4 สี หน้า-หลัง ด้วยกระดาษอาร์ต 220 แกรม
  • เนื้อในพิมพ์ 4 สี สลับ 1 สี
  • เข้าเล่ม ไสกาว พิมพ์ 4 สี 
฿70
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 90,457