หนังสือ การสร้างเสริมประชาธิปไตยในวิถีชีวิตประชาชน

หนังสือ การสร้างเสริมประชาธิปไตยในวิถีชีวิตประชาชน
  • ขนาดรูปเล่ม 18.5x26 cm. 
  • ปกพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Offset) 4 สี หน้า-หลัง ด้วยกระดาษอาร์ต 220 แกรม เคลือบด้าน
  • เนื้อในพิมพ์ 4 สี 
  • เข้าเล่ม ไสกาว พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม

 

฿200
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 90,459