การป้องกันการทุจริต ม.ต้น

หนังสือเรียนวิชา การป้องกันการทุจริต มัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด 18.5x26 cm พิมพ์ ปก 4 สี เนื้อใน 1 สี

การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

  • การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • ความระอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
  • Strong :: จิตพอเพียงต้านทุจริต
  • พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
฿140
จำนวน: มีสินค้า

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,457