ชุดที่ 3 ชุดทรัพยากรธรรมชาติ

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เกี่ยวกับทรัพยากรดินน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการแนวพระราชดำริทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ

  • ขนาดรูปเล่ม 18.5x26 cm. โดยประมาณ
  • ปกพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Offset) 4 สี หน้า-หลัง ด้วยกระดาษอาร์ต 220 แกรม เคลือบด้าน
  • เนื้อในพิมพ์ 4 สี พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตไม่ต่ำกว่า 120 แกรม
  • เข้าเล่ม ปกแข็งเย็บกี่อย่างดี พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม

 

Visitors: 90,457