ชุดที่ 1 ชุดการศึกษา

๑. ด้านการศึกษา เกี่ยวกับหลักการทรงงานพระบรมราโชวาทพระราชดำรัส ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ ๙ “ครูแห่งแผ่นดิน” โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนตามพระราชประสงค์ การพัฒนาคน พัฒนาประเทศตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พระราชดำริต่างๆ

 

  • ขนาดรูปเล่ม 18.5x26 cm. โดยประมาณ
  • ปกพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Offset) 4 สี หน้า-หลัง ด้วยกระดาษอาร์ต 220 แกรม เคลือบด้าน
  • เนื้อในพิมพ์ 4 สี พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตไม่ต่ำกว่า 120 แกรม
  • เข้าเล่ม ปกแข็งเย็บกี่อย่างดี พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม

 

Visitors: 90,457