เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอกพิมพ์ไท จำกัด

ผลิตและจัดทำหนังสือเรียน, จัดจ้าง, สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และคุณภาพ ราคายุติธรรม

บริษัทได้มีการขยายธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น จนปัจจุบันเราได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถควบคุมคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานในราคายุติธรรม อีกทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมมาเราจึงมีทีมงานที่มีศักยภาพในการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสินค้าจะส่งมอบอย่างตรงเวลา  ถึงมือด้วยความรวดเร็ว  พร้อมคุณภาพที่คุ้มค่ารับประกันความพึงพอใจครับ

ปัจจุบันเราได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีกำลังการผลิตสูง เราจึงมีความพร้อมในการผลิตและให้บริการด้านงานพิมพ์ได้หลากหลายประเภท ด้วยการพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Offset)
เหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์ในปริมาณมาก เราจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานสากลให้กับลูกค้าทุกคนของเรา  พร้อมโอกาสนี้เราทีมงานบริษัท เอกพิมพ์ไท จำกัด
ต้องขอขอบคุณที่ลูกค้าทุกคนให้ความไว้วางใจกับกับบริษัทด้วยดีเสมอมา  พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สร้างสรรค์ผลงานและสิ่งดีๆ ให้แก่ลูกค้าในโอกาสต่อๆ ไป...

 

Visitors: 91,871